Twelveoclock

10 tekstów – auto­rem jest Twel­veoc­lock.

Wypłynęliśmy na głębszą wodę...
Wy­sokie grzbiety fal nas trochę przeraziły...
Ale to nic, nie mar­tw się już kochanie...
Póki ty trzy­masz kompas
a ja kieruję okrętem
żad­na z nich nas nie dosięgnie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 października 2016, 21:57

Cza­sami kiedy życie nie spełni Twoich oczekiwań
tak po pros­tu chciałbyś się za­bić i zmartwychstać
Obudzić się w lep­szym świecie, gdzie choć trochę na in­nych rzu­casz cień
Gdzie kil­ka za­bawek masz przy łóżku, nie musisz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2016, 04:29

Tyl­ko Bóg mi świad­kem, że zła nie chce czy­nić tyl­ko dob­ro,
nie od święta, lecz każde­go dnia
Reszta stra­ciła wiarę, ale wiem że to ty jeszcze we mnie wierzysz...
I za to Ci dziękuję wszechmogący... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 września 2016, 00:46

Ja byłem na le­wym brze­gu rze­ki, ona na pra­wym.
Przez la­ta bu­dowa­liśmy most, łączący dwa różne światy.
Nies­te­ty ktoś podłożył ładun­ki i odpalił...
Naj­wy­raźniej most był za krótki, a rze­ka za szeroka... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 września 2016, 19:58

Tam gdzie ja widzę mu­ry ty spos­trze­gasz fur­tki, dzięki To­bie pot­ra­fię uwie­rzyć, że mam do nich klucz... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 września 2016, 15:28

W bez­mia­rze pus­tki i człowiek nadzieją... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 września 2016, 19:44

Ile dni byśmy nie dos­ta­li w pre­zen­cie od lo­su, żyć będziemy tyl­ko dla tych kilku.
Reszta odej­dzie w niepamięć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 września 2016, 17:24

Przeznaczenie wyrzuciło nas na brzeg

Spoglądam w Two­je oczy, szu­kając przys­ta­ni, swo­jego miej­sca w Twoim świecie.
Nie wiem czy is­tnieje, więc spoglądam jeszcze głębiej.
Coś się zmieniło od os­tatniego ra­zu, te­raz to dostrzegłem.
Ja już wiem, ty już pew­nie też...
Przez­nacze­nie wyrzu­ciło nas na brzeg bez­ludnej wyspy.
Chodź zo­baczy­my co nas tam czeka... 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 2 września 2016, 17:08

Tydzień

Piątek kręci ze Sobotą
A Nie­dziela jest zazdrosna
Po­nie­działek słuchać o tym mu­si
I do psychiat­ry Wtor­ka chodzi
Ten prob­le­mu nie ro­zumie i z prof. Środą wciąż główkuje
Z te­go wszys­tkiego tyl­ko iść na pi­wo z czwartkiem
A ten wkoło, że go tydzień w ch* zrobił... 

fraszka • 2 września 2016, 17:04

W biegu

Szyb­ko, szyb­ciej, co­raz prędzej, wiel­kiej go­nit­wy nad­szedł czas...
Część chwil uciekła, reszta scho­wana gdzieś cze­ka, do biegu zmęczo­nego ma­ratończy­ka zachęca...
I biegnę wciąż po te chwi­le i sił mi brak, jeszcze mo­ment jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz • 2 września 2016, 16:50
Twelveoclock

Amateur photographer, Sci-Fi novels big fan. From time to time also blogger and writer who likes good stories in movies and books. Serdecznie zapraszam Was na mojego bloga: www.workhrddreambg.blogspot.com

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Twelveoclock

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

2 października 2016, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Wypłynęliśmy na głębszą wodę... Wy­sokie [...]

2 października 2016, 22:24Twelveoclock sko­men­to­wał tek­st Wypłynęliśmy na głębszą wodę... Wy­sokie [...]

2 października 2016, 22:00Cris sko­men­to­wał tek­st Wypłynęliśmy na głębszą wodę... Wy­sokie [...]

14 września 2016, 01:20Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Czasami kiedy życie nie [...]

13 września 2016, 22:21Twelveoclock sko­men­to­wał tek­st Brakuje mi Twoich oczu, Rozmów [...]

13 września 2016, 22:20Twelveoclock sko­men­to­wał tek­st Czasami mam ta­ki roz­pierd*l [...]

13 września 2016, 22:18Twelveoclock sko­men­to­wał tek­st Uschnę Ci, nim zdążysz [...]

13 września 2016, 22:16Twelveoclock sko­men­to­wał tek­st Czasami kiedy życie nie [...]

13 września 2016, 20:05Człowiek_Widmo_1986 sko­men­to­wał tek­st Czasami kiedy życie nie [...]

13 września 2016, 04:49Twelveoclock sko­men­to­wał tek­st Czy to co mam [...]